kinderdagverblijf 4kids
Brigitte & Katy
Pervijzestraat 15
8600 Pervijze (Diksmuide)
051/506 206
   info@4kids.be
 
 
Home
Opvangplan
Wie zijn wij ?
Openingsuren
Inschrijven
Opvang
Verzorging & gezondheid
Voeding
Ouder Weetjes
(Brand)Veiligheid
Tarief
Belangrijke info
Facturatie  
Foto's
 
Je hebt 2 kleine handjes,
Geef ons er allebei één,
Dan leiden we je rond tot dat
je zegt: "Ik kan het wel alleen"
FACTURATIE
WAT WORDT ER VERMELD OP UW FACTUUR:

De facturatie wordt gedaan door 4kids vanaf 01/07/2016. Als de procedure bij 4kids doorlopen is en de betaling nog steeds uitblijft, zal 4kids het dossier overleveren aan Incassobureau “INTRUM JUSTITIA”, die op hun beurt de nodige stappen zal ondernemen.

Na de opvangmaand ontvangt u de factuur van de voorbije maand. U ontvangt deze per e-mail en per brief. De factuur wordt u persoonlijk overhandigd in uw groepsopvang 4Kids. In het grote verlof van 4kids kan het ook zijn dat u de factuur per post krijgt. Bibi en Katy zullen jullie daar steeds van op de hoogte brengen.

U heeft 14 dagen de tijd om uw factuur overschrijving. Wij vragen u dan ook vriendelijk om de gestructureerde mededeling, correct, volledig en juist in te vullen op uw factuur. Doordat wij met een “Coda”bestand werken vragen wij ook het rekeningnummer waarmee jullie steeds de factuur vereffenen door te geven aan uw groepsopvang 4Kids.

Op uw factuur worden duidelijk de opvangdagen en opvanguren vermeld.

 
WAT VIND JE NIET OP UW FACTUUR:

Per maand / per kind worden er administratie en facturatie kosten aangerekend. Deze worden aan het begin van het jaar “cash” vereffend in uw groepsopvang en dit voor het ganse jaar. Dit bedrag staat niet op uw factuur !!!

 
WAT GEBEURT ER ALS U UW FACTUUR NIET BETAALT:

Het zou kunnen voorkomen dat u door een vergetelheid uw factuur niet hebt betaald.

Na het niet betalen van de factuur krijgt u als ouder opnieuw de factuur overhandigd, wij vragen u dan ook om deze ogenblikkelijk te betalen. (bij de 1ste herinneringsbrief zijn er nog geen bijkomende kosten aan toegevoegd.)

Indien er opnieuw 14 dagen verstreken zijn dan ontvangt u als ouder aangetekend een 2 de herinneringsbrief. Bij deze komen er 12 procent verwijlsintresten op het bedrag van de factuur die nog moet worden vereffend met een minimum bedrag van 25 EURO. Als de 2de herinneringsbrief aangetekend is verstuurd, worden de verwijlintresten aangerekend. Indien u na de datum van de verzending van de 2de herinneringsbrief de verwijlkosten niet hebt betaald worden deze bij uw volgende factuur aangerekend.

 

Indien er dan nog geen enkel gehoor wordt gegeven doordat de facturen onbetaald zijn gebleven, dan schakelt uw Groepsopvang 4Kids de diensten in van het Incassobureau: “INTRUM JUSTITIA” om verdere juridische stappen te ondernemen.

 

Indien nodig kan de groepsopvang met ogenblikkelijke ingang de opvang voor het kind stopzetten. De waarborg wordt dan niet terugbetaald aan de ouder.

 
STANDAARDCLAUSULES INZAKE ALGEMENE VOORWAARDEN QUA BETALINGSCONDITIES

1. Facturen zijn betaalbaar voor de voorziene vervaldag zoals vermeld op deze facturen. Niet-betaling van één factuur op haar vervaldag brengt van rechtswege de onmiddellijke opeisbaarheid van alle op dat ogenblik openstaande facturen met zich mee, zowel vervallen als niet vervallen.

2. Bij protest van deze facturen, dient dit protest binnen de 15 dagen na factuurdatum te worden geuit op een gemotiveerde schriftelijke wijze. Indien slechts een gedeelte van de factuur wordt betwist, ontslaat dit de klant niet om het niet-betwiste gedeelte voor vervaldag te vereffenen.

3. Het verstrijken van de betalingstermijn stelt de klant van rechtswege in gebreke zonder dat een aanmaning vereist is. Vanaf het verstrijken van de betalingstermijn zijn automatisch en zonder voorafgaande.

4. Ingebrekestelling door consumenten verwijlintresten verschuldigd aan 10% op jaarbasis alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het totale factuurbedrag met een minimum van 25 EURO en door professionelen verwijlintresten aan 12% op jaarbasis alsook een forfaitaire schadevergoeding van 18% op het totale factuurbedrag met een minimum van 75 EURO.

Bij klacht vanwege een ouder, zal u gevraagd worden de ondertekende schriftelijke overeenkomst of bijlage daaraan voor te leggen.

 
FISCAAL ATTEST:

De kosten voor de kinderopvang zijn fiscaal aftrekbaar voor kinderen tot 12 jaar op voorwaarde dat het opvanginitiatief onder toezicht staat van Kind en gezin. Als zelfstandig opvanginitiatief onder toezicht van Kind en Gezin kan 4Kids hiertoe fiscale attesten uitreiken aan de ouders. De kosten kunnen fiscaal worden ingebracht met een maximumbetaling van 11,20 EUR per dag en per kind !

 
 
copyright 2023 - Copy-Copy bvba