kinderdagverblijf 4kids
Brigitte & Katy
Pervijzestraat 15
8600 Pervijze (Diksmuide)
051/506 206
   info@4kids.be
 
 
Home
Opvangplan
Wie zijn wij ?
Openingsuren
Inschrijven
Opvang
Verzorging & gezondheid
Voeding
Ouder Weetjes
(Brand)Veiligheid
Tarief
Belangrijke info  
Facturatie
Foto's
 
Je hebt 2 kleine handjes,
Geef ons er allebei één,
Dan leiden we je rond tot dat
je zegt: "Ik kan het wel alleen"
BELANGRIJKE INFORMATIE
DAGELIJKSE REGISTRATIE

4Kids werkt met de kinderopvangsofware van “DEONA”.

Een kinderdagverblijf leiden brengt heel wat verplichtingen met zich mee. Deona helpt hierbij om de administratie op orde te houden.

De registratie van de opvangkinderen worden met één druk op de knop via het software programma volledig juist en in detail geregistreerd. Zowel voor de aan- en afwezigheden alsook als het kindje ziek is. De gebruiksvriendelijke facturatiemodule creëert de facturen op basis van de gegevens in de persoonlijk kind-fiche, maar houdt ook rekening met de effectieve aanwezigheden en supplementen. Alsook de fiscale attesten komen vanuit dit softwarepakket.

 
PRIVACY:

Bij inschrijven word een inschrijvingsformulier aangemaakt van uw kindje. Om uw privacy te garanderen heeft niemand met uitzondering van zorginspectie toegang tot informatie en word er met respect omgegaan met uw gegevens.

Foto’s worden van uw kind(eren) via Messenger naar u doorgestuurd. De foto’s die u krijgt waarop andere kind(jes) op vertoont worden mogen voor de nieuwe privacywetgeving van 25/05/2018 niet aan anderen worden gedeeld. Dit op geen enkele manier niet via media, facebook, afdrukken of ander viraal netwerk gebruik.

Ook 4kids zal deze privacy respecteren.

ZIEKTE:

Zieke kindjes horen niet thuis in de groepsopvang.

Indien uw kindje tandjes krijgt of net een vaccinatie heeft gehad spreken wij niet van “Ziek” zijn. Het kind vormt dan geen enkel besmettingsgevaar, maar het kan wel wat koortsig en of wat pijn aanvoelen. Indien de symptomen miniem zijn mogen de kinderen naar de opvang komen.

 

Indien wij, Katy en Bibi zorgkundigen vermoeden dat er toch meer aan de hand zou kunnen zijn met uw kindje, bijv: een hoest die enkel maar verergert gedurende een paar dagen, een kindje die hangerig blijft en niet in zijn of haar element is. Dan kunnen wij adviseren aan de ouders om toch eens naar een dokter te gaan. Als de ouders dit niet nodig achten wat hun volledige recht is, kunnen Katy en Bibi de opvang weigeren, doordat men ondervindt en ziet dat er toch besmettingen optreden in de groepsopvang.

 

Indien uw kindje thuis ziek wordt, dan vragen wij u, om ons te verwittigen voor 8 uur ’s morgens op de 4kidslijn: 051/506 206 (ziektedagen komen uit het korfje). Wij zijn wel bereid uw ziek kindje op te vangen indien het geen koorts (meer) heeft en/of besmettingsgevaar vormt voor de andere aanwezige kinderen. Acuut zieke kinderen worden geweigerd. Ook indien uw kindje koorts maakt is het aangewezen om thuis te blijven en niet naar 4Kids te komen. Als u ‘s morgens bij 4kids uw kindje ziek meldt, wordt er geen opvang meer voorzien voor deze dag, of enkel na overleg met Bibi of Katy. Als uw kindje na een doktersbezoek terug aan het herstellen is, mag uw kindje opnieuw naar de opvang komen na overleg met Katy en Bibi. 4Kids volgt de ziekte-klapper van Kind en Gezin. Wij mogen uw kindje de verdere medicatie geven enkel met een attest van de dokter ! Ziektedagen komen uit het korfje !!!

GEEN ATTEST = GEEN toediening van medicatie!
 

Geneesmiddelen worden enkel toegediend met een doktersattest. Gelieve de dosering en de gebruiksaanwijzing duidelijk te noteren en aan ons te geven bij het brengen van uw kind.

Bij ziekte of ongeval tijdens de opvang wordt er één van de ouders verwittigd, om samen naar de beste oplossing te zoeken. Naargelang van de ernst van het kind kunnen ook meteen de hulpdiensten worden verwittigd. U wordt als ouder natuurlijk meteen op de hoogte gebracht. Bibi en Katy hebben reeds jarenlang ervaring met EHBO en DHBO opleidingen, en hebben ook een Risicoanalyse in de opvang. Het telefonisch contact wordt gedaan door Katy. De eerste hulp wordt toegediend door Bibi.

De daaruit vloeiende kosten, bijv: ziekenwagen, dokterskosten, worden aangerekend aan de ouder. Wij beschikken over een apotheekkast met de noodzakelijke middelen voor de eerste hulp. De kast bevindt zich buiten het bereik van de opgevangen kinderen.

 
 
copyright 2023 - Copy-Copy bvba