kinderdagverblijf 4kids
Brigitte & Katy
Pervijzestraat 15
8600 Pervijze (Diksmuide)
051/506 206
   info@4kids.be
 
 
Home
Opvangplan
Wie zijn wij ?
Openingsuren
Inschrijven
Opvang  
Verzorging & gezondheid
Voeding
Ouder Weetjes
(Brand)Veiligheid
Tarief
Belangrijke info
Facturatie
Foto's
 
Je hebt 2 kleine handjes,
Geef ons er allebei één,
Dan leiden we je rond tot dat
je zegt: "Ik kan het wel alleen"
    OPVANG
RESPECT:

Katy en Bibi zullen u als ouder, grootouder, of wie dan ook die uw kleine spruit komt afhalen, altijd op een vriendelijke en professionele manier ontvangen en heten u van harte welkom. Wij vragen dan ook vriendelijk om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. Indien u vragen hebt of problemen ondervindt mag u deze altijd stellen. Wij staan open voor dialoog.

 
OPVANG VERVROEGD STOPZETTEN

Na inschrijven heeft het gezin twee maanden de tijd om de inschrijving op te zeggen, zonder enige schade. (Dit indien het kindje nog NIET werd opgevangen in 4Kids). Indien men de opvang opzegt na de twee maanden inschrijving, dan wordt er een schadevergoeding van de volle dagprijs 27,50 EURO aangerekend x het aantal afgesproken opvangdagen van 1 maand.

 • Indien u de opvang van uw kindje vervroegd wenst stop te zetten die wel al opvang kreeg aangeboden van 4Kids, dan dient een opzeggingstermijn van één maand te worden gerespecteerd en word er 1 maand van de volle dagprijs 27,50 EURO x het aantal afgesproken opvangdagen aangerekend. De waarborg van 110 EURO word na het vereffenen van alle facturen het daaropvolgende kwartaal overgemaakt op uw rekening.
 • Moest het nodig zijn kan 4Kids de opvang ogenblikkelijk stopzetten als er geen verdere samenwerking mogelijk is met de ouder(s).
 
OPVANG EN OPVANGDAGEN

4Kids biedt opvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar (tot ze naar school gaan). Als kinderen de leeftijd van 2 jaar en half hebben bereikt en wettelijk naar school mogen. Dienen ze plaats te maken voor de opvang van de nieuwe baby’s.

 • Om aanpassingsproblemen zoveel mogelijk te vermijden vragen we om uw kindje minstens 2 volle dagen naar de groepsopvang 4Kids te brengen.

Vooraleer uw kindje de eerste maal naar de opvang komt, bent u als ouder verplicht om ‘De Kindcode’ af te geven aan uw groepsopvang. Deze kunt u aanvragen via de website van Kind en Gezin: www.kindengezin.be

‘De Kindcode’ kunt u via ‘Attest Inkomen tarief’ op de website aanvragen via uw ‘Token’, of via uw identiteitskaart met een kaartlezer. Zo kunt u door uw kindcode aan te vragen een duidelijk overzicht krijgen wat u per dag hoeft te betalen aan uw groepsopvang.
Vervolgens kunt u dit document afdrukken in tweevoud. Een exemplaar voor U, en een exemplaar voor uw groepsopvang.

 
DUIDELIJKE AFSPRAKEN
 • Groepsopvang 4kids factureert enkel maar volle dagen. D.w.z: Ook als uw kindje minder dan 5 uur naar de opvang komt word er een volle dag aangerekend.
 • U dient uw kindje op de afgesproken dagen en tijdsstippen te brengen en af te halen. (Incl: de vakantieperiodes) Dit kan (soms) afwijken indien er tijdig anders is afgesproken met uw groepsopvang.
 • Indien u uw kindje niet naar 4kids brengt op de afgesproken dagen is uw kindje onwettig afwezig en vraagt de opvangvoorziening een vergoeding van 27,50 EURO. (Dit bedrag is fiscaal niet aftrekbaar). ( zie uitleg gerechtvaardigde en ongerechtvaardigde afwezigheden)
 • Indien uw kindje ziek is wordt er een dag uit het korfje opgenomen.
 • Indien u uw kindje te laat komt afhalen wordt er per te laat kwartier 5 EURO aangerekend (Dit bedrag is fiscaal niet aftrekbaar).
 
VOORRANG GEVENDE DOELGROEP:

4Kids richt zich eveneens op gezinnen die behoefte hebben aan kinderopvang bijvoorbeeld ouders met moeilijke werkomstandigheden of om pedagogische redenen. We staan open voor alle kinderen, en geven voorrang aan de voorrangsgroep. Indien er geen plaats is krijgt deze groep voorrang op de wachtlijst. ( Let wel dat wij ons wettelijk moeten verantwoorden, en dat het aantal opvangplaatsen niet mag worden overschreden, volboekt = volboekt)

 • Alleenstaande ouders
 • Ouders met een laag inkomen
 • Ouders die zich in een noodsituatie bevinden
 • Broertjes/zusjes die reeds naar de opvang komen
 • Kinderen die reeds ingeschreven zijn in de opvang
 
 
copyright 2023 - Copy-Copy bvba