kinderdagverblijf 4kids
Brigitte & Katy
Pervijzestraat 15
8600 Pervijze (Diksmuide)
051/506 206
   info@4kids.be
 
 
Home
Opvangplan
Wie zijn wij ?
Openingsuren
Inschrijven
Opvang
Verzorging & gezondheid
Voeding
Ouder Weetjes  
(Brand)Veiligheid
Tarief
Belangrijke info
Facturatie
Foto's
 
Je hebt 2 kleine handjes,
Geef ons er allebei één,
Dan leiden we je rond tot dat
je zegt: "Ik kan het wel alleen"
Ouder weetjes en recht op wennen.  

Wij hechten veel belang aan het verschaffen van wederzijdse informatie over uw kind. Wij stellen het dan ook op prijs dat u ons zo goed mogelijk informeert. Indien u vragen en / of bedenkingen hebt, vinden wij dit uiterst belangrijk dat u dit eerst en vooral aan ons meld zodat wij u zo goed mogelijk kunnen helpen. U hebt als ouder, “recht op privacy”. Wij vinden dit uiterst belangrijk, doordat wij beiden zorgkundigen zijn, zijn wij daarmee vertrouwt en valt dit onder het ‘beroepsgeheim’. ! Uw kindje heeft ook het “Recht op wennen”. De eerste keer dat uw kindje naar de opvang komt is dit een hele gebeurtenis in zijn of haar leven, alsook voor de ouders. Wij proberen u en uw kindje de eerste dagen daar extra in te begeleiden. Geef uzelf en uw kindje de tijd om te wennen aan de nieuwe situatie. Als ouder hebt u in principe tijdens de openingsuren steeds toegang tot de lokalen waar uw kindje verblijft. Toch vragen wij om de rust van de kinderen niet te storen of niet onnodig lang te blijven zodat het afscheid van uw lieveling niet te moeilijk valt. Daarom vragen wij ook voor de hygiëne en veiligheid uw kind te halen en te brengen aan de kiddy-guard in de gang van 4Kids !

 

Wij streven naar een open communicatie, klachten/ opmerkingen zijn ten allen tijde bespreekbaar. Als dit maar met een wederzijds respect gebeurt. Wij vragen dan ook, als er enige vorm van misgenoegen zou zijn, dit eerst kenbaar te maken aan Bibi of Katy. Dan kunnen we samen zoeken naar de beste oplossing.

Groepsopvang 4Kids, pervijzestraat 15, 8600 Pervijze, 051/ 506 206

Klachtendienst, Kind en gezin, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel, 02/5331414

 
VERZEKERINGEN:

Uw kind is verzekerd vanaf het moment dat u de groepsopvang verlaat tot het moment dat u terug binnenkomt. D.w.z dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw kind wanneer u aanwezig bent in de groepsopvang 4Kids !

Katy en Bibi hebben beiden de cursus gevolgd en hun attest van “Gemachtigd opzichter” mogen ontvangen, met de daarbij horende seingeversmaterialen. Vandaar dat katy en Bibi de naschoolse kinderen mogen en kunnen begeleiden van de school te Pervijze naar de groepsopvang. Wij kunnen echter maar naschoolse kinderen opvangen als er daar plaats voor is en /of als er hiervoor behoefte is van het kind.

Groepsopvang 4kids heeft een verzekering ‘Burgerlijke Aansprakelijkheid bij Verzekeringskantoor: George Vande Woude, Nieuwpoortstraat 1, 8600 Pervijze, tel: 051/555 428

 
OPVANG BESTELLEN IS OPVANG BETALEN:  

Dit houd in dat de kinderen “Korfjesdagen” ontvangen. Ook ziektedagen worden in mindering gebracht vanuit de korfjesdagen. Indien uw korfjes op zijn betaalt u voor een afwezige dag = Ongerechtvaardigde afwezigheid = 27,50 EURO per dag dat het kindje afwezig is.

Jaarlijks wordt er tesamen met het verlofblad voor het komende jaar meegegeven hoeveel dagen uw kleine spruit in zijn/haar korfje heeft.

U hoeft dus geen doktersbriefje meer af te geven om de afwezigheid van uw kindje te verantwoorden.

  • 5 Dagen opvang = 22 Korfjesdagen
  • 4 Dagen opvang = 18 Korfjesdagen
  • 3 Dagen opvang = 13 Korfjesdagen
  • 2 Dagen opvang = 9 Korfjesdagen
 
DIT KOMT EROP NEER DAT ELK KIND ONGEVEER 1 EXTRA MAAND KAN NEMEN PER JAAR BUITEN HET JAARLIJKSVERLOF VAN 4KIDS !!!
   
JAARLIJKS VERLOF 4KIDS

Nog voor het nieuwe jaar begint ontvang u als ouder het verlofblad voor het komende jaar. Dit verschilt natuurlijk van jaar tot jaar.

Gesloten op:

  • Feestdagen
  • Brugdagen
  • 1 Week in de Paasvakantie
  • Tijdens het bouwverlof
  • 2 weken tijdens het kerstverlof
  • Een paar losse dagen
 
 
copyright 2023 - Copy-Copy bvba